ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ :

ประเภท : ประติมากรรม
สถานที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
ปีที่สร้าง : พ.ศ.๒๕๖๓
สัญลักษณ์ : เป็นสัญลักษณ์ของการบริหารการศึกษา ที่ไม่สิ้นสุดหรือหยุดนิ่ง เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่โรงเรียน
มุมด้านหน้า เหมือนหนังสือเล่มใหญ่ที่เปิดไว้ : ดุจดั่งการค้นคว้า การเรียนรู้
ความพริ้วไหว เหมือนเกลียวคลื่น : การไม่สิ้นสุดหรือหยุดนิ่ง
ประตูสองบานด้านข้าง สามารถเปิดเข้าหากันได้ : เปิดการเรียนรู้ประตูสู่โลกกว้าง